1. ανά δωμάτιο ηλικία: 14+
  2. ανά δωμάτιο ηλικία: 6-13
  3. ανά δωμάτιο ηλικία: 0-5